Huvitegevuste algus

1.veebruarini on edasi lükatud huviringide (judo, inglise keel ja show-tants) tegevuse algus, milles osalevad mitme rühma lapsed. Põhjuseks asjaolu, et hetkel on Lõuna piirkonnas kõige rohkem nakkuskoldeid haridusasutustes. Mäesuusatamine, mis toimub õues ja jalgpalli treeningud, kus käivad rühmad eraldi, toimuvad planeeritud aegadel. 

Haldusjärelvalve lasteaias

1.veebruarist algab Otepää Lasteaia Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusjärelevalve.  Järelevalvet viivad läbi välishindamise osakonna peaekspert K. Maaski ja nõunik E. Ruus. Lapsevanematel on võimalik eelregistreeruda vestlustele tel 735 0165 või e-posti teel kaidi.maask@hm.ee. Vestlused toimuvad Zoomi keskkonnas või telefoni teel.

Otsime oma kollektiivi õppealajuhatajat

Otepää Lasteaed kuulutab välja konkursi ÕPPEALAJUHATAJA ametikohale koormusega 1,0 ametikohta. Tööleping sõlmitakse tähtajaliselt. Tööle asumise aeg on esimesel võimalusel. Kandideerimiseks esitada avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 10. veebruariks 2021 digitaalallkirjastatult e-aadressile pahklike@otepaa.ee. Lisainfo telefonil 53033034.

Huvitegevused jaanuaris

Mäesuusatamise treeningud ja jalgpallitreeningud jätkuvad tavalise graafiku alusel, sest mäesuusatamise treeningud toimuvad õues ja jalgpallitreeningutes käivad kõik rühmad eraldi. Ringide tegevuste algus, kus osalevad mitme rühma lapsed koos, on edasi lükatud kahe nädala võrra. Haridus- ja Teadusministeeriumi seletuskirjas on huvitegevuste läbiviimise juures märgitud, et oluline on jätkuvalt vältida eri klasside, gruppide ja rühmade kokkupuuteid.

Lasteaed lõpetab eLasteaed.eu infosüsteemi kasutamise

Uueks teenuspakkujaks on Eliis Tarkvara OÜ (Eliis.eu). Üleminekuperiood kestab 11.jaanuarist kuni 31.jaanuarini  2021.a. 

Alates 1.detsembrist ei toimu ringitegevusi

Ringitegevusi ei toimu alates 1.detsembrist 2020.a.  Kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab jätkuvad tegevused alates jaanuarikuu teisest nädalast. Piirang puudutab siseruumides läbiviidavaid treeninguid ja huvitegevusi. Mäesuusatamise treeningud jätkuvad.

 

Teatrietendus lükkub edasi

30.novembrile planeeritud lasteteatrietendus “Kulda väärt” jääb ära ja eeldatavalt toimub õppeaasta teises pooles.

26.novembri personali ühiskoolitus lükkub edasi.
Tartu Loodusmaja külastus

Vanemate rühmade lapsed külastasid KIK-i loodusharidusliku projekti raame Tartu Loodusmaja. Tutvust tehti lemmikloomade, lõunamaa loomade ja taimestikuga.

“Päris mardisandid” Pähklikeses

Pähklikese maja õuel külastasid lapsi päris-päris mardisandid. Maskide taga olid peidus aktiivsed vallakodanikud. Tänud neile!

Sel aastal on meil käinud nii palju mardisante, et tuleb hirm, kas kadrisante enam tulebki?!

X