Kontaktinfo

Pähklikese maja

Pühajärve tee 22, 67403 Otepää, Valgamaa
e-post: pahklike@otepaa.ee

Võrukaela maja
Keskuse 6, 67406 Otepää, Valgamaa
Telefon: 7655689

NIMI 
AMET
TELEFON
E-POST
VASTUVÕTUAEG
Marju Ilistom
direktor
530 33034
marju.ilistom@otepaa.ee
Neljapäeval 15.00-17.00 Pähklikeses
Merike Kase
õppealajuhataja
530 44915
merike.kase@otepaa.ee
Kokkuleppel
Merike Sarv
majandusjuhataja
578 22452
merike.sarv@otepaa.ee
Kokkuleppel
Sale Kiuru
raamatupidaja
766 4817
sale.kiuru@otepaa.ee
Kokkuleppel
X