Kontaktinfo

Pähklikese maja
Pühajärve tee 22, 67 403 Otepää, Valgamaa
e-post: pahklike@otepaa.ee
Võrukaela maja
Keskuse 6, 67406 Otepää, Valgamaa
Telefon: 7655689
e-post: vorukael@otepaa.ee
NIMI 
AMET
TELEFON
E-POST
VASTUVÕTUAEG
Marju Ilistom
direktor
530 33034
marju.ilistom@otepaa.ee
Kokkuleppel
Merike Kase
õppealajuhataja
530 44915
merike.kase@otepaa.ee
Kokkuleppel
Merike Sarv
majandusjuhataja
578 22452
merike.sarv@otepaa.ee
Kokkuleppel
Sale Kiuru
raamatupidaja
766 4817
sale.kiuru@otepaa.ee
Kokkuleppel
X