Pähklipureja

Õpetajad: Ere Paala ja Aive Tämm
Õpetaja abi: Riina Kukk

Kontakt: 53 858 442, 
59 073 024, pahklipurejaruhm@gmail.com
X