Võrukaela maja töötajad

NIMI
AMET
KONTAKTINFO
Leana Pauskar
Logopeed
Merike Kattai
Kirli Keemu (vanemapuhkusel)
Liikumisõpetaja
kirlikeemu@gmail.com
Muusikaõpetaja
Jaanika Kaarna
Eripedagoog
jaanikakaarna@gmail.com
Annemai Laats
Kokk
Alar Liivamägi
Majandustöötaja
Õie Saar
Majahoidja
X