Võrukaela maja töötajad

NIMI
AMET
KONTAKTINFO
Ester Haidma
Logopeed
ester.haidma@mail.ee
Kirli Keemu
Liikumisõpetaja
kirlikeemu@gmail.com
Anneli Narusk
Muusikaõpetaja
anneli.narusk.001@mail.ee
Jaanika Kaarna
Eripedagoog
jaanikakaarna@gmail.com
Annemai Laats
Kokk
Alar Liivamägi
Majandustöötaja
Õie Saar
Majahoidja
X