Võrukaela maja töötajad

NIMI
AMET
KONTAKTINFO
Leana Pauskar
Logopeed
leanapauskar@gmail.com
Kirli Keemu             
Liikumisõpetaja
kirlikeemu@gmail.com
Airi Pedaja
Muusikaõpetaja
airim18@gmail.com
Jaanika Kaarna
Eripedagoog
jaanikakaarna@gmail.com
Õie Saar
Majahoidja
 
X