Meelespea

Selleks, et kodu ja lasteaia vaheline koostöö sujuks, palume lapsevanemal pöörata tähelepanu järgnevale.

  • Lasteaed avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 18.00.
  • Kui soovite, et laps saaks osa õppe- ja kasvatustööst, palume laps lasteaeda tuua hiljemalt kella üheksaks.
  • Kui soovite last toidult maha võtta, siis tuleb sellest teavitada rühma meeskonda mahavõetavale päevale eelneval päeval kella kolmeks. Rühmakontakti leiate rühmast või kodulehelt.
  • Kui lapsele tuleb järele isik, kes ei ole tema vanem, tuleb sellest eelnevalt rühma meeskonda teavitada.
  • Lapsel peavad kapis olema vahetusriided, salvrätikud ning ilmastikule vastavad õueriided.
  • Lähtudes lasteaia kodukorra punktist 15.2., on rühmaõpetajal õigus keelduda vastu võtmast loidu, halva enesetundega, ägedate haigustunnustega last (valu, palavikuga kulgev köha ja nohuga viirushaigus, äge silmapõletik, kõhulahtisus jms). Lisaks lähtutakse riiklikust seadusandlusest: “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale,” paragrahv 13 – “Lapse haigestumine.” Nimetatud tervisekaitsenõuetega saab tutvuda SIIN.
  • Lapse allergiatest tuleb rühma meeskonda teavitada.
  • Lasteaia kodukorraga saab tutvuda kodulehel (lasteaiast – dokumendid – kodukord) või oma lapse rühmas.
X