Meelespea

Selleks, et kodu ja lasteaia vaheline koostöö sujuks, palume lapsevanemal pöörata tähelepanu järgnevale.

  • Lasteaed avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 18.00.
  • Kui soovite, et laps saaks osa õppe- ja kasvatustööst, palume laps lasteaeda tuua hiljemalt kella üheksaks.
  • Kui soovite last toidult maha võtta, siis tuleb sellest teavitada rühma meeskonda mahavõetavale päevale eelneval päeval kella neljaks. Rühmakontakti leiate rühmast või kodulehelt.
  • Kui lapsele tuleb järele isik, kes ei ole tema vanem, tuleb sellest eelnevalt rühma meeskonda teavitada.
  • Lapsel peavad kapis olema vahetusriided, salvrätikud ning ilmastikule vastavad õueriided.
  • Vastavalt tervisekaitsenõuetele ei lubata lasteaeda last, kelle tervislik seisund võib kahjustada lapse enda või teiste laste tervist (silmapõletik, lööve, tugev nohu, köha, palavik). Nimetatud tervisekaitsenõuetega saab tutvuda SIIN (“Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale,” paragrahv 13 – “Lapse haigestumine”).
  • Lapse allergiatest tuleb rühma meeskonda teavitada.
  • Lasteaia kodukorraga saab tutvuda kodulehel (lasteaiast – dokumendid – kodukord) või oma lapse rühmas.
X