Võrukaela maja

Teisel veebruaril 2011 tähistas väike ja ühtehoidev Lasteaed Võrukael oma 20. sünnipäeva. Esimesest jaanuarist 2012 oleme Otepää Lasteaia Võrukaela maja, mis asub Keskuse külas Otepää linna piiril. Kortermajas spetsiaalselt lasteaiale kohandatud ruumides tegutseb kolm rühma.
Väike maja loob hubase ja koduse õhkkonna. Rühmas tegeleb lastega kaks õpetajat ja üks õpetaja abi. Lasteaia õueala on avar, erinevate pinnavormidega ja mitmekesiselt sisustatud. Lasteaia kõrval asub Võrukaela õpiõu.

Lastega tegelevad lisaks rühmapersonalile liikumis- ja muusikaõpetaja (vastavad tegevused rühmiti), logopeed (kõneravi), eripedagoog (laste psüühiliste protsesside ehk taju, tähelepanu, mälu ja mõtlemise uurimine ja arendamine).

Võrukaela maja on koht, kus:

  • lapsest kasvab loov ja julge isiksus;
  • lapsele on loodud turvaline keskkond igakülgseks arenguks;
  • toimub pidev koostöö lapsevanematega;
  • lastega tegeleb arenguvõimeline meeskond;
  • lasteaia õppe- ja kasvatustegevuses lähtutakse lapsekesksusest;
  • tegevused viiakse läbi mänguliselt ja laste huve arvestades, toetudes lasteaia õppekavale.
X