Lastevanematele

Tere tulemast Otepää Lasteaeda!

Hea lapsevanem! Siit lehelt leiad infot, mida pidada silmas, kui laps

 • alustab lasteaiateed;
 • käib juba lasteaias;
 • läheb kooli.

Laps alustab lasteaiateed.
Lapse lasteaeda minek on oluline samm kogu perekonna elus, sest toob kaasa muutusi pere argielus. Lasteaiaga kohanemine võib võtta aega paar päeva või paar kuud. Aeg sõltub nii lapsest kui vanemast. Mida rohkem on vanem teinud eeltööd, seda edukam ja kiirem on kohanemisprotsess.
Kõik läheb hästi või väga hästi, kui:

 • olete endas kindel, et lasteaed on teie lapsele sel hetkel parim paik;
 • loote lapsele positiivse hoiaku lasteaia suhtes (rääkige lapsele, mis on lasteaed ja miks lapsed lasteaias käivad);
 • räägite lapsele, mis teda lasteaias ees ootab (teadmatus hirmutab last);
 • valmistute lasteaeda minekuks juba mõni kuu varem (kohandage kodune päevaplaan samasse rütmi lasteaia omaga (vt meie lasteaia päevakava));
 • ütlete lahkudes lapsele kindlal toonil, et teil on nüüd aeg minna, soovite kõigile toredat päeva ja mis kõige olulisem: lahkute kohe, kui olete hüvasti jätnud;
 • võtate arvesse õpetajate soovitusi (näiteks sõimelapse lasteaiapäeva pikkus).

Kasulikku teemakohast lugemist:

Laps käib lasteaias.
Kõige tähtsam on usalduslik side lapse vanemate ja õpetajate vahel. Kõigi murede ja küsimustega tuleb esmajoones pöörduda oma lapse õpetaja poole.

 • Meeldiva koostöö tagab, kui ollakse kursis lasteaia eripärade, põhiväärtuste, kodukorra, õppekava, päevakavaga. Kõik need materjalid on olemas meie kodulehel ning rühmades.
 • Lasteaiapäeva jooksul on lapsel (alates kolmandast eluaastast) võimalik osa saada erinevatest ringitegevustest (vt rubriiki „ringitegevus“). Seejuures palume arvestada, et lapsel oleks piisavalt ka vaba aega.
 • Jälgige järjepidevalt kodulehel ja rühmas edastatavat infot.
 • Selleks, et lapsed saaksid maksimaalset kasu lasteaia pakutavatest arenguvõimalustest, jätke haige laps koju (vt kodukorra punkte 15, 16 ja 17).

Laps läheb kooli.
Aeg läheb kiirelt ning peagi on lapsel aeg asuda kooliteele. Lasteaias valmistatakse last kooliteeks ette, kuid kõige suurem vastutus selles osas lasub siiski lapsevanemal. Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahv 24 sätestab, et alusharidus omandatakse põhiliselt kodus ning selle eest vastutavad vanemad või neid asendavad isikud. Perekondlikku kasvatust toetavad ja täiendavad koolieelsed lasteasutused.

X