Rubriik: Uudised ja teated

Uudised ja teated

Kollektiivpuhkus 1.-19. aprill 2020

Head lapsevanemad!

Seoses kujunenud olukorraga ja lähtudes riigi meetmetest viiruse leviku peatamiseks, on Otepää Lasteaed ühispuhkusel ajavahemikus 1.-19. aprill 2020. Suletud on mõlemad majad. Valverühma võetakse lapsi, kelle vanemad on otseselt seotud eluliselt vajalike teenuste tagamisega riigis. Vajadusest valverühma koha saamiseks anda teada minu e-mailile marju.ilistom@otepaa.ee või telefonil 53033034.

Jääge terveks!

Marju Ilistom

Otepää Lastaia direktor

Lasteaia töökorraldus 23.-27. märts

Ka 13. nädalal töötavad majades valverühmad.

 • Majade uksed on lukus, valverühma uksel on uksekell. 
 • Rõhutame veelkord, et mistahes haigussümptomitega last lasteaeda ei tooda ning jätkuvalt palume lapsed koju jätta. Eesmärk on tõkestada koroonaviiruse levikut.
 • Eriolukorra ajaks on direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadus lasteaiateenuse järgi. Seepärast ootab direktor enne lapse lasteaeda toomist (soovitavalt eelmisel päeval) vanema telefonikõnet. Lasteaia direktor Marju Ilistom: 53033034. Andmed dokumenteeritakse.
 • Pähklikeses on valverühmaks Lepatriinu rühm (sõim), kus töötavad esmaspäeval Pähklipurejad, teisipäeval Sajajalgsed, kolmapäeval Lepatriinud, neljapäeval Mesimummid ja reedel Krõllid.
 • Võrukaelas on valverühmas Kaisukarude rühm, kus töötavad esmaspäeval Maru-Mürad, teisipäeval Mürakarud, kolmapäeval muusikaõpetaja, neljapäeval liikumisõpetaja ja reedel Kaisukarud.
Osalustasu maksmise vabastus

Otepää Vallavolikogu otsustas vabastada lapsevanemad Otepää valla lasteaia osalustasu maksmisest. Otsus kehtib tagasiulatavalt alates 16. märtsist kuni 1. maini 2020.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg esitas vallavolikogule seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ja viirusepuhanguga ettepaneku vabastada lapsevanemad Otepää valla lasteaia osalustasu maksmisest kuni 1. maini 2020.

Otepää vallas on üks lasteaed ja kolm põhikooli juures tegutsevat lasteaeda. Kõikidele lapsevanematele on teatatud, et nad seoses eriolukorraga võimaluse korral jätaksid oma lapsed koju. Lapsevanemad on seda võimalust ka kasutanud – hetkel on lasteaedades kokku alla kümne lapse.

Allikas: Osalustasust vabastus (www.otepaa.ee)

Lasteaia tegevuse ümberkorraldamine

Head lapsevanemad!

Seoses eriolukorraga saadeti riigilt juhised tegevuse ümberkorraldamiseks.

 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaiahoonetesse pole lubatud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Selleks paigaldame mõlema maja valverühmade (Pähklikeses Lepatriinu, Võrukaelas Kaisukarud) välisustele uksekellad. Majade uksed on lukus ja avatakse vaid helistamisel. Üks töötaja võtab lapse uksel vastu ja teine töötaja on laste juures rühmas.
 • Eriolukorra ajaks on direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadus lasteaiateenuse järgi. Seepärast ootan enne lapse lasteaeda toomist (soovitavalt eelmisel päeval) vanema telefonikõnet, et saaksime vestelda. Minu telefoninumber on 53033034. Andmed dokumenteerin.
 • Vanemad, kes eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt politsei, pääste, meditsiin jne) ja riigi toimimiseks vajalikel töökohtadel (sotsiaalteenused, toiduainetetööstus, toidupood, transport jne) töötavad, peavad olema lasteaiakohtadega kindlustatud 24/7. Palun andke oma vajadustest teada minu telefonil 53033034 ja leiame koos Teile sobiva lahenduse.
 • PÄHKLIKE
  Alates 17. märtsist on avatud valverühm Lepatriinu rühmas ehk sõimerühmas. Iga päev on tööl ühe rühma töötajad. Teisipäeval on tööl Lepatriinu, kolmapäeval Mesimummi, neljapäeval Krõlli, reedel Otikese rühma töötajad.
 • VÕRUKAEL
  Alates 17. märtsist on avatud valverühm Kaisukarude rühmas. Iga päev on tööl ühe rühma töötajad. Teisipäeval on tööl Kaisukarude töötajad, kolmapäeval muusika- ja liikumisõpetaja, neljapäeval Mürakarude ja reedel Kaisukarude rühma töötajad.
 • Mistahes haigussümptomitega lapsi lasteaeda ei tooda.
 • Jätkuvalt palume lapsed koju jätta.

Marju Ilistom

Otepää Lasteaia direktor

Lasteaia töökorraldus 17.-20. märtsil

Head lapsevanemad!

Täna, 16. märtsil toimunud kriisikomisjon otsustas, et lasteaiad jätkavad tegevust.

Kuidas edasi?

 • PÄHKLIKE
  Alates homsest, 17. märtsist, on avatud valverühm Lepatriinu rühmas ehk sõimerühmas. Iga päev on tööl ühe rühma töötajad. Teisipäeval on tööl Lepatriinu, kolmapäeval Mesimummi, neljapäeval Krõlli, reedel Otikese rühma töötajad.
 • VÕRUKAEL
  Alates homsest, 17. märtsist, on avatud valverühm Kaisukarude rühmas. Iga päev on tööl ühe rühma töötajad. Teisipäeval on tööl Kaisukarude töötajad, kolmapäeval muusika- ja liikumisõpetaja, neljapäeval Mürakarude ja reedel Kaisukarude rühma töötajad.
 • Järgmise nädala töögraafiku otsustame reede hommikul ja anname vanematele teada.
 • Palume lasteaeda mitte tuua haigussümptomitega lapsi.
 • Jätkuvalt palume võimalusel lapsed koju jätta.

Marju Ilistom

Otepää Lasteaia direktor

Direktori pöördumine seoses eriolukorraga riigis

Head lapsevanemad!

Eile, 12. märtsil, kehtestas vabariigi valitsus eriolukorra kuni esimese maini. Lasteaedade lahtioleku ja töökorralduse otsustab kohalik omavalitsus. Hetkel on Otepää Vallavalitsus otsustanud, et lasteaiad jätkavad tegevust.

Kuidas edasi?

 • Kuni 15. aprillini oleme otsustanud ära jätta majasisesed üritused.
 • Võimalusel palume lapsed koju jätta. See puudutab eriti väikelastega peresid.
 • Olukorra muutudes ehk nakkusjuhu ilmnedes teavitame lapsevanemaid kohe kodulehe, e-mailide ja telefoni teel lasteaia/maja/rühma sulgemisest.
 • Vaadake sagedamini e-maile ja hoidke telefon käepärast.
 • Kui viibite Otepäält eemal, leppige kokku isik, kes võiks lapsele järele tulla tööpäeva sees. Vallavalitsuse kaalutletud otsuse puhul sulgeme lasteaia tõenäoliselt otsusele järgneval päeval. Terviseameti otsuse puhul sulgeme lasteaia kohe, kui otsus meieni jõuab.

Marju Ilistom

Otepää Lasteaia direktor

 

Jaapani nukkude pidu Võrukaelas

Kuna kolmanda kuu kolmas päev on Jaapanis pühendatud nukkudele (tütarlaste püha ehk nukkude pidu ehk hinamatsuri), siis etendasid Kaisukarud oma jaapani muinasjutu nukuteatrietendusena. Loost “Draakoni kingitus” jäi kõlama mõte, et omakasupüüdmatut heategu ootab sageli ees üllatav kingitus. Nii juhtuski, et vaene poiss sai maoks muutunud tüdruku päästmise eest Draakonikuningalt kingituseks väikese karbikese. Karbikeses oli aga kuldleib, mis ei saanud kunagi otsa. Muinasjutu järel rääkisid Mürakarud, mis neile loos enim meeldis. Maru-Mürad uurisid jutustajatelt, kas jaapanlased lambaliha söövad (?) ja Kaisukarud poseerisid muinasloo taustal.

Pinjata sai purustatud, soovidki laulu sisse pandud

Pähklikese 47. sünnipäeva puhul külastasid meid sombreerodega mehhiklased, kes panid kõik pidulised kohe alguses proovile. Kuna neil endil ülemäära sooje riideid pole vaja kanda, oli neil hasartlik huvi vaadata, kuidas eestlased vammuseid selga ajavad. Võistlus, millega testiti, kes saavad kindad, salli, kampsuni ja mütsi kõige kiiremini selga, kulges üsna tasavägiselt. Järgmisena pandi kõigi rühmade soovid laulu sisse. Ja nagu me teame, siis laulusalmist need soovid enam välja ei saa. Seega on kindel, et lasteaial on tulevikus palju terveid lapsi, häid tädisid, mängulusti ja naeru, sest just selliselt kõlasid rühmade soovid Pähklikesele. Sünnipäevapeo lahutamatuks osaks oli erilistest külalistest tingituna pinjata purustamine. Seda tehti loomulikult kinnisilmi. Sisu (kuivatatud puuviljad), jagati rühmade vahel ära. Pidu lõppes tantsuga, mida tuli lausa korrata.

Soovitused seoses COVID-19 haiguse levikuga

Foto: www.lastega.ee

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimisega maailmas.

 • Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine elanikkkonnale.
 • Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lapsevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
 • Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.
 • Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse paragrahv 45.
 • Anname teada, et hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepau piisknakkuste ennetusmeetmetele.
 • Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.
 • Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastame täiendavat infot. Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.
 • Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee.
 • Soovitustega saate tutvuda siin: https://www.hm.ee/et/uudised/terviseameti-soovitused-koolidele-ja-koolieelsete-lasteasutuste-juhtidele-seoses-covid-19.

Lugupidamisega

Haridus- ja Teadusministeerium

Omedetou gozai masu!

Ehk jaapani keelest tõlgituna: “Palju õnne!”

Õnnesoovid kõlasid Võrukaelas vastlapäeval, mil tähistasime Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva. Pidu algas traditsioonilise kätlemisega, millele järgnes Eesti rahvariiete uurimine. Kodumaad olid lisaks kohalikele õnnitlema tulnud ka eri rahvuste esindajad. Nägime marokolasi, jaapanlasi, türklasi, sakslast, itaallast, kuubalast jne jne. Isegi Inglismaa kuninganna ja Taani printsessid olid kohal. Kuulsime, kuidas kõlab “tere” türgi (merhaba) ja jaapani keeles (konnichiwa). Viimases keeles kostusid peol isegi õnnesoovid. Pidu lõppes loomulikult kiluvõileibadega.

X