Päevakava

Otepää Lasteaia päevakava lähtub õigusaktist “Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale.” Nimetatud õigusakt on leitav SIIT.

 
 
X