Soovitused seoses COVID-19 haiguse levikuga

Foto: www.lastega.ee

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimisega maailmas.

  • Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire infovahetus erinevate ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja käitumisjuhiste jagamine elanikkkonnale.
  • Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lapsevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14 päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.
  • Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.
  • Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga, kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires, mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse paragrahv 45.
  • Anname teada, et hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepau piisknakkuste ennetusmeetmetele.
  • Kõige värskema info viiruse leviku ja selle tõkestamise kohta leiab Terviseameti kodulehelt: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus.
  • Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele edastame täiendavat infot. Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele ametlikule teabele tuginedes.
  • Küsimuste korral pöörduge palun info@hm.ee.
  • Soovitustega saate tutvuda siin: https://www.hm.ee/et/uudised/terviseameti-soovitused-koolidele-ja-koolieelsete-lasteasutuste-juhtidele-seoses-covid-19.

Lugupidamisega

Haridus- ja Teadusministeerium

X