Ilusat kooliteed!

Kui ma siia majja tulin,
olin väike sõimelaps.
Kui ma sellest majast lahkun,
olen valmis koolilaps.
Kui ma koolimajja astun,
lasteaeda meenutan,
õpetaja targad sõnad
koolikotti paigutan.
Meie teed nüüd lahku läevad,
elu uut ma alustan…

Otepää Lasteaiast alustas kooliteed sel õppeaastal 30 last. Pähklikese maja Pähklipurejad (17 last) ja Võrukaela maja Mürakarud (13 last).
Pähklipurejad 27. mailMürakarud 28. mail

X