Rubriik: Pähklikese maja uudised

Töökorraldus 25.-29. mai

Valverühm on Võrukaelas. See on mõeldud lastele, kelle vanemad töötavad eesliinil või kelle mõlemad vanemad töötavad ega saa seetõttu last koju jätta.

Valverühmas on…

 • esmaspäeval (25. mai) Maru-Mürade õpetaja ja Võrukaela muusikaõpetaja;
 • teisipäeval (26. mai) Sajajalgsete õpetaja ja Pähklikese liikumisõpetaja;
 • kolmapäeval (27. mai) Lepatriinude õpetaja ja Pähklikese logopeed;
 • neljapäeval (28. mai) Krõlli õpetaja ja Pähklikese muusikaõpetaja;
 • reedel (29. mai) Mesimummi õpetaja ja Võrukaela liikumisõpetaja.
Töökorraldus 18.-22. mai

Valverühm on Võrukaelas. See on mõeldud lastele, kelle vanemad töötavad eesliinil või kelle mõlemad vanemad töötavad ega saa seetõttu last koju jätta.

Valverühmas on esmaspäeval (18. mai) Kaisukarude, teisipäeval (19. mai) Otikese, kolmapäeval (20. mai) Pähklipureja, neljapäeval (21. mai) Mürakarude õpetaja ja reedel (22. mai) Sajajalgsete ja Maru-Mürade õpetaja.

Töökorraldus 11.-15. mai

Ajavahemikus 11.-15. mai on avatud Võrukaelas valverühm (Kaisukarude rühmas). Valverühma saavad oma lapsi tuua ainult need vanemad, kes ei saa teha kaugtööd. Lapse lasteaeda toomiseks tuleb direktorile esitada vastav avaldus, milles selgitatakse, missugune on see töö, mida ei saa kaugtööna teha. Jätkuvalt peab laps lasteaeda tulles olema haigussümptomiteta.

Esmaspäeval (11. mai) on valverühmas Sajajalgsete, teisipäeval (12. mai) Lepatriinude, kolmapäeval (13. mai) Maru-Mürade, neljapäeval (14. mai) Krõllide, reedel (15. mai) Mesimummide õpetaja.

Töökorraldus 4.-8. mai

Ajavahemikus 4.-8. mai on avatud Võrukaelas valverühm (Kaisukarude rühmas). Valverühma saavad oma lapsi tuua ainult need vanemad, kes ei saa teha kaugtööd. Lapse lasteaeda toomiseks tuleb direktorile esitada vastav avaldus, milles selgitatakse, missugune on see töö, mida ei saa kaugtööna teha. Jätkuvalt peab laps lasteaeda tulles olema haigussümptomiteta.

Esmaspäeval (4. mai) on valverühmas Kaisukarude, teisipäeval (5. mai) Otikese, kolmapäeval (6. mai) Pähklipurejate õpetaja. Neljapäeval (7. mai) Pähklikese muusikaõpetaja ja logopeed, reedel (8. mai) Mürakarude õpetaja.

Töökorraldus 27.-30. aprillil

Ajavahemikus 27.-30. aprill on avatud Võrukaelas valverühm (Kaisukarude rühmas). Valverühma saavad oma lapsi tuua ainult need vanemad, kes ei saa teha kaugtööd. Lapse lasteaeda toomiseks tuleb direktorile esitada vastav avaldus, milles selgitatakse, missugune on see töö, mida ei saa kaugtööna teha. Jätkuvalt peab laps lasteaeda tulles olema haigussümptomiteta.

Esmaspäeval on valverühmas Lepatriinude, teisipäeval Maru-Mürade, kolmapäeval Mesimummide, neljapäeval Krõllide õpetaja. Reedel, 1. mail (kevadpüha) on lasteaed suletud.

Töökorraldus 20.-24. aprillil

Ajavahemikus 20.-24. aprill on avatud Võrukaelas valverühm (Kaisukarude rühmas). Valverühma saavad oma lapsi tuua ainult need vanemad, kes ei saa teha kaugtööd. Lapse lasteaeda toomiseks tuleb direktorile esitada vastav avaldus, milles selgitatakse, missugune on see töö, mida ei saa kaugtööna teha. Jätkuvalt peab laps lasteaeda tulles olema haigussümptomiteta.

Esmaspäeval on valverühmas Otikese õpetaja, teisipäeval Võrukaela liikumisõpetaja, kolmapäeval Pähklipureja, neljapäeval Mürakarude ja reedel Sajajalgsete õpetaja.

Kollektiivpuhkus 1.-19. aprill 2020

Head lapsevanemad!

Seoses kujunenud olukorraga ja lähtudes riigi meetmetest viiruse leviku peatamiseks, on Otepää Lasteaed ühispuhkusel ajavahemikus 1.-19. aprill 2020. Suletud on mõlemad majad. Valverühma võetakse lapsi, kelle vanemad on otseselt seotud eluliselt vajalike teenuste tagamisega riigis. Vajadusest valverühma koha saamiseks anda teada minu e-mailile marju.ilistom@otepaa.ee või telefonil 53033034.

Jääge terveks!

Marju Ilistom

Otepää Lastaia direktor

Lasteaia töökorraldus 23.-27. märts

Ka 13. nädalal töötavad majades valverühmad.

 • Majade uksed on lukus, valverühma uksel on uksekell. 
 • Rõhutame veelkord, et mistahes haigussümptomitega last lasteaeda ei tooda ning jätkuvalt palume lapsed koju jätta. Eesmärk on tõkestada koroonaviiruse levikut.
 • Eriolukorra ajaks on direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadus lasteaiateenuse järgi. Seepärast ootab direktor enne lapse lasteaeda toomist (soovitavalt eelmisel päeval) vanema telefonikõnet. Lasteaia direktor Marju Ilistom: 53033034. Andmed dokumenteeritakse.
 • Pähklikeses on valverühmaks Lepatriinu rühm (sõim), kus töötavad esmaspäeval Pähklipurejad, teisipäeval Sajajalgsed, kolmapäeval Lepatriinud, neljapäeval Mesimummid ja reedel Krõllid.
 • Võrukaelas on valverühmas Kaisukarude rühm, kus töötavad esmaspäeval Maru-Mürad, teisipäeval Mürakarud, kolmapäeval muusikaõpetaja, neljapäeval liikumisõpetaja ja reedel Kaisukarud.
Osalustasu maksmise vabastus

Otepää Vallavolikogu otsustas vabastada lapsevanemad Otepää valla lasteaia osalustasu maksmisest. Otsus kehtib tagasiulatavalt alates 16. märtsist kuni 1. maini 2020.

Otepää vallavanem Kaido Tamberg esitas vallavolikogule seoses riigis kehtestatud eriolukorraga ja viirusepuhanguga ettepaneku vabastada lapsevanemad Otepää valla lasteaia osalustasu maksmisest kuni 1. maini 2020.

Otepää vallas on üks lasteaed ja kolm põhikooli juures tegutsevat lasteaeda. Kõikidele lapsevanematele on teatatud, et nad seoses eriolukorraga võimaluse korral jätaksid oma lapsed koju. Lapsevanemad on seda võimalust ka kasutanud – hetkel on lasteaedades kokku alla kümne lapse.

Allikas: Osalustasust vabastus (www.otepaa.ee)

Lasteaia tegevuse ümberkorraldamine

Head lapsevanemad!

Seoses eriolukorraga saadeti riigilt juhised tegevuse ümberkorraldamiseks.

 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaiahoonetesse pole lubatud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet. Selleks paigaldame mõlema maja valverühmade (Pähklikeses Lepatriinu, Võrukaelas Kaisukarud) välisustele uksekellad. Majade uksed on lukus ja avatakse vaid helistamisel. Üks töötaja võtab lapse uksel vastu ja teine töötaja on laste juures rühmas.
 • Eriolukorra ajaks on direktoril õigus täpsustada lapsevanema vajadus lasteaiateenuse järgi. Seepärast ootan enne lapse lasteaeda toomist (soovitavalt eelmisel päeval) vanema telefonikõnet, et saaksime vestelda. Minu telefoninumber on 53033034. Andmed dokumenteerin.
 • Vanemad, kes eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (nt politsei, pääste, meditsiin jne) ja riigi toimimiseks vajalikel töökohtadel (sotsiaalteenused, toiduainetetööstus, toidupood, transport jne) töötavad, peavad olema lasteaiakohtadega kindlustatud 24/7. Palun andke oma vajadustest teada minu telefonil 53033034 ja leiame koos Teile sobiva lahenduse.
 • PÄHKLIKE
  Alates 17. märtsist on avatud valverühm Lepatriinu rühmas ehk sõimerühmas. Iga päev on tööl ühe rühma töötajad. Teisipäeval on tööl Lepatriinu, kolmapäeval Mesimummi, neljapäeval Krõlli, reedel Otikese rühma töötajad.
 • VÕRUKAEL
  Alates 17. märtsist on avatud valverühm Kaisukarude rühmas. Iga päev on tööl ühe rühma töötajad. Teisipäeval on tööl Kaisukarude töötajad, kolmapäeval muusika- ja liikumisõpetaja, neljapäeval Mürakarude ja reedel Kaisukarude rühma töötajad.
 • Mistahes haigussümptomitega lapsi lasteaeda ei tooda.
 • Jätkuvalt palume lapsed koju jätta.

Marju Ilistom

Otepää Lasteaia direktor

X