Lasteaed töötab maikuu lõpuni nii nagu viimased kaks kuud – avatud on ainult valverühm. Lähtume Terviseameti juhistest (vt “kasulikku lugemist” rubriiki).

Valverühm on VÕRUKAELAS. See on mõeldud neile lastele, kelle vanem(ad) töötab/töötavad eesliinil või kelle mõlemad vanemad on tööl ja last/lapsi pole võimalik koju jätta. Esimesest juunist ootame kõiki lapsi.

X