Päevakava

07.30
Lasteaed avatakse
07.30–08.30
Laste saabumine lasteaeda
08.30–09.00
Hommikusöök
09.00–09.15
Hommikuring. Päeva lahtirääkimine ja tegevuste kavandamine koos lastega.
09.15–10.45
Õpetajate planeeritud tegevused
(keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond, tervisekasvatus, kunstitegevused, liikumine, muusika).
10.45–12.15
Õueminek, õuesolek
12.15–12.45
Lõunasöök* **
12.45–13.30
Ettevalmistused puhketunniks, unejutt
13.30–15.00
Puhkeaeg
15.00–15.30
Vabamäng
15.30–16.00
Õhtuoode
16.00–18.00
Individuaalsed tegevused
18.00
Lasteaed suletud
 
*Koolieelikutel kell 12.30
 
**Sõimerühmal kell 12.00
X