Rühmad

KAISUKARUD

Õpetajad: Jaanika Kaarna ja Egle Sisask
Õpetaja abi: Inga Saar

MARU-MÜRAD

Õpetajad: Lii Hõrak ja Maarja Raud
Õpetaja abi: Juta Saar

MÜRAKARUD

Õpetajad: Liana Vihm ja Jaanika Variko 
Õpetaja abi: Järvi Härma

 

SPETSIALISTID

Logopeed: Ester Haidma

Liikumisõpetaja: Kirli Keemu

Muusikaõpetaja: Anneli Narusk

TOETAV PERSONAL

Majandusjuhataja: Merike Sarv

Kokk: Annemai Laats

Majandustöötaja: Alar Liivamägi